Om oss

Om oss


Kamomillen HVB har en erfaren personalgrupp med erfarenhet från såväl privat som statlig HVB-verksamten.


Behandlingsgruppen består av socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. Vårt förhållningssätt emot såväl klienter som anhöriga och uppdragsgivare genomsyras av respekt för individualitet, transparens och medbestämmande. Vår övertygelse är att detta arbetssätt genererar bästa tänkbara behandlingsklimat för samtliga berörda parter.


Organisationsnr: 559074-7449. Kamomillen i HVB är en del av Växt i Örebro AB


Kamomillen HVB i Örebro
Kamomillen HVB