Målgrupp
Kamomillen HVB i Örebro
Kamomillen HVB

Vår målgrupp


På Kamomillen HVB tar vi emot flickor och pojkar 14–17 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av Socialtjänsten.


Barnen kan vara omhändertagna både utifrån eget beteende men även med anledning av brister i hemmiljön. Problematiken varierar och ofta har barnen svårigheter inom flera områden, t ex psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, familjerelaterade problem och självdestruktivitet. Ibland har barnen varit utsatta för övergrepp och är traumatiserade.

 

Kamomillen HVB är ett vårdföretag som erbjuder kvalificerad behandling för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykosocial- och psykiatrisk problematik.

 

Syftet med verksamheten är att i största möjliga utsträckning höja individens funktionsnivå och livskvalitet. Våra arbetsmetoder baseras uteslutande på beprövad erfarenhet och modern forskning. Vi lägger även stor vikt vid att kontinuerligt mäta samt utvärdera behandlingsresultatet för samtliga vårdtagare. Detta i kombination med en tvärprofessionell, erfaren och kompetent personalgrupp gör att vi i samverkan med klienten kan skapa ett gott förändringsarbete.