Kvalitetsarbete
Kamomillen HVB i Örebro
Kamomillen HVB

Kvalitetsarbetet


Kvalitetsarbetet syftar till ständiga förbättringar av vår verksamhet. Först och främst för de ungdomar som vi är till för och som vårdas på våra enheter– men också för deras anhöriga, våra uppdragsgivare men även våra medarbetare. Ett viktigt inslag för att möjliggöra en god behandling är också att personalen får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi satsar därför mycket på personalvård, frekvent handledning och vidareutbildning.


Kamomillen HVB kartlägger utbildningshistoriken hos den placerade. Tidigare skolor och lärare vidtalas, vid behov utförs en pedagogisk kartläggning av specialpedagog. Den enskilde intervjuas i syfte att få en helhetsbild av svårigheter och förmågor, även för att se vad som varit lyckat och framgångsrikt för att använda det till att göra skolsituationen och undervisningen positiv på den nya skolan.

 

Målen med kvalitetsarbete

Att våra placerade ungdomar skall få en god och rättssäker vård.

Att erbjuda en heltäckande och kvalitativ vård- och behandlingskedja från utredning och behandling till eget boende och ett fungerande liv i samhället.

Att våra metoder ger goda resultat.

Att alla våra medarbetare involveras i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete.

Att våra placerade ungdomar och deras anhöriga samt våra uppdragsgivare får göra sina röster hörda och att deras åsikter leder till kvalitetsförbättringar.