Hem

Välkommen till oss på Kamomillen Örebro


På Kamomillen HVB tar vi emot flickor och pojkar i åldrarna 14-17 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av Socialtjänsten. Vi tar även emot akutplaceringar. Vi tar inte emot ungdomar med drogproblematik, alkoholproblematik eller kriminalitet.

 

Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje barns behov och utveckling är vägledande. Trygghet och skydd präglar också synsättet på Kamomillen och skola/praktik eller annan sysselsättning utgör delar av byggstenarna i behandlingsarbetet.


Kamomillen HVB i Örebro
Kamomillen HVB