Behandling
Kamomillen HVB i Örebro
Kamomillen HVB

Behandling 


På Kamomillen har vi ett lösningsorienterat arbetssätt. Behandlingen sker i en hemlik, förutsägbar och förståelig miljö och med tydliga rutiner. Vi har ett stort fokus på omhändertagandet och varje barns behov och utveckling är vägledande. Vilka arbetssätt och behandlingsmetoder vi använder till barnet beror på vilka behov som framkommer vid inskrivningsprocessen samt vilka önskemål som uppdragsgivaren lyfter fram. Vi arbetar efter ett miljöterapeutiskt arbetssätt.


Följande arbetssätt och metoder kommer att finnas på Kamomillen HVB:

• Gruppsamtal och enskilda samtal.

• Känsla av Sammanhang (KASAM)

• Motiverande samtal (MI)

• Funktionsträning (ADL)

• Kognitiva inslag i behandlingsarbetet (KBT)


Trygghet och skydd präglar också synsättet på Kamomillen och skola/praktik eller annan sysselsättning utgör delar av byggstenarna i behandlingsarbetet. Vi uppmuntrar en aktiv fritid och initierar goda kontakter inom skolan och fritiden. Vi eftersträvar normaliseringsprincipen utifrån uppdrag, behov och önskemål. Behandlingstiden har stående inslag av färdighetsträning som grund inför utflytten.

 

Kamomillen erbjuder samtal och kan initiera andra insatser som behövs i familjen under placeringstiden.


Pedagogisk kartläggning

Kamomillen HVB kartlägger utbildningshistoriken hos den placerade. Tidigare skolor och lärare vidtalas, vid behov utförs en pedagogisk kartläggning av specialpedagog. Den enskilde intervjuas i syfte att få en helhetsbild av svårigheter och förmågor, även för att se vad som varit lyckat och framgångsrikt för att använda det till att göra skolsituationen och undervisningen

positiv på den nya skolan.